GRAFICKÉ ŠTÚDIO

design predáva

grafické návrhy, layout, scan
komplexné a kreatívne spracovanie prospektov, letákov, brožúr, kníh a publikácií rôzneho charakteru

dlhoročné skúsenosti s grafickou a prepressovskou prípravou tlačovín a reklamných materiálov